By - admin

长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告_搜狐新闻

原题名:长电缆电机工程科学技术股份股份有限公司优先外面的发行安

(多达20版)

2754 徐州国瑞卫民木工机械厂 徐州国瑞卫民木工机械厂 18.020 400 使伤残

2755 广州海将存入银行业团体股份有限公司 广州海将存入银行业团体股份有限公司 18.020 400 使伤残

2756 安徽远航港开展股份有限公司 安徽远航港开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2757 建信养老应付股份有限公司 Jianxin准予退休不乱鉴赏混合养老乘积 18.020 400 使伤残

2758 常子县经济剥削激励 常子县经济剥削激励 18.020 400 使伤残

2759 大少爷岛大少爷岛经济开展激励 大少爷岛大少爷岛经济开展激励 18.020 400 使伤残

2760 大少爷县装饰剥削激励 大少爷县装饰剥削激励 18.020 400 使伤残

2761 安徽蚌埠土山制药厂 安徽蚌埠土山制药厂 18.020 400 使伤残

2762 咸丰界分小集团股份有限公司 咸丰界分小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2763 金巴装饰界分股份有限公司 金巴装饰界分股份有限公司 18.020 400 使伤残

2764 惠州京港装饰开展股份有限公司 惠州京港装饰开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2765 深圳日盛创源资产应付股份有限公司 深圳日盛创源资产应付股份有限公司 18.020 400 使伤残

2766 上海橙装饰应付股份股份有限公司 上海橙装饰激励(有限责任合营公司公司) 18.020 400 使伤残

2767 大连国家资产装饰应付小集团股份有限公司 大连国家资产装饰应付小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2768 上海常春藤资产应付股份有限公司 上海常春藤资产应付股份有限公司-常春藤联盟的战术使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2769 中国1971五矿股份股份有限公司 中国1971五矿股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2770 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司-进化学说教源装饰基金 18.020 400 使伤残

2771 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司-明星之进化学说套利使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2772 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司 北京的旧称天燕本钱应付股份有限公司-明星之进化学说2号私募使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2773 上海药品保健品进出口股份有限公司 上海药品保健品进出口股份有限公司 18.020 400 使伤残

2774 山东地区经济开展装饰公司 山东地区经济开展装饰公司 18.020 400 使伤残

2775 徐州云艺科学技术开展股份有限公司 徐州云艺科学技术开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2776 宁波支持者小集团股份股份有限公司 宁波支持者小集团股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2777 中国1971汽车工业小集团有限责任公司 中国1971汽车工业小集团有限责任公司 18.020 400 使伤残

2778 湖北艺华小集团有限责任公司 湖北艺华小集团有限责任公司 18.020 400 使伤残

2779 江苏华昌化学工业股份股份有限公司 江苏华昌化学工业股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2780 浙江股份股份有限公司 浙江股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2781 山西安联工贸股份有限公司 山西安联工贸股份有限公司 18.020 400 使伤残

2782 扬州吉杰装饰股份有限公司 扬州吉杰装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2783 江苏杨洁装饰股份有限公司 江苏杨洁装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2784 深圳银图科学技术开展股份有限公司 深圳银图科学技术开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2785 杭州巨化小集团股份有限公司 杭州巨化小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2786 杭州正高装饰咨询股份有限公司 杭州正高装饰咨询股份有限公司 18.020 400 使伤残

2787 东方红鹭(北京的旧称)国际装饰股份有限公司 东方红鹭(北京的旧称)国际装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2788 北京的旧称新科互相影响科学技术开展股份有限公司 北京的旧称新科互相影响科学技术开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2789 贵州东胜粮油剥削股份有限公司 贵州东胜粮油剥削股份有限公司 18.020 400 使伤残

2790 新疆联兴业将存入银行装饰股份有限公司 新疆联兴业将存入银行装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2791 横店小集团康宇制药的股份有限公司 横店小集团康宇制药的股份有限公司 18.020 400 使伤残

2792 横店小集团界分股份有限公司 横店小集团界分股份有限公司 18.020 400 使伤残

2793 浙江横店进出口股份有限公司 浙江横店进出口股份有限公司 18.020 400 使伤残

2794 浙江开展资产应付股份有限公司 浙江开展资产应付股份有限公司 18.020 400 使伤残

2795 深圳亿通装饰股份有限公司 易通使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2796 深圳亿通装饰股份有限公司 深圳亿通装饰股份有限公司-易同生长使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2797 正邦小集团股份有限公司 正邦小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2798 广东中顺纸业小集团股份有限公司 广东中顺纸业小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2799 郭创高新高科技工业小集团股份有限公司 郭创高新高科技工业小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2800 哈尔滨宇恒小集团股份有限公司 哈尔滨宇恒小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2801 黔中人类股权装饰股份有限公司 黔中人类股权装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2802 深圳装饰界分股份有限公司周六 深圳装饰界分股份有限公司周六 18.020 400 使伤残

2803 吴江新民工商装饰股份有限公司 吴江新民工商装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2804 宿迁蓝海贸易股份有限公司 宿迁蓝海贸易股份有限公司 18.020 400 使伤残

2805 宿迁蓝田贸易股份有限公司 宿迁蓝田贸易股份有限公司 18.020 400 使伤残

2806 甘肃圣达小集团股份股份有限公司 甘肃圣达小集团股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2807 巨星界分股份有限公司 巨星界分股份有限公司 18.020 400 使伤残

2808 新疆风能股份有限公司 新疆风能股份有限公司 18.020 400 使伤残

2809 万安小集团股份有限公司 万安小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2810 山东威达小集团股份有限公司 山东威达小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2811 新疆瑞和文化产业装饰股份有限公司 新疆瑞和文化产业装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2812 湖南禹城装饰股份有限公司 湖南禹城装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2813 武汉播送电视台 武汉播送电视台 18.020 400 使伤残

2814 深圳质朴资产应付股份有限公司 深圳质朴资产应付股份有限公司-平石T5对冲基金 18.020 400 使伤残

2815 淡黄色古都装饰剥削小集团股份有限公司 淡黄色古都装饰剥削小集团股份有限公司 18.010 400 使伤残3

2816 衡阳市供销合作母公司 衡阳市供销合作母公司 18.020 400 使伤残

2817 惠州德邦工商股份有限公司 惠州德邦工商股份有限公司 18.020 400 使伤残

2818 上海昊洲车业股份有限公司 上海昊洲车业股份有限公司 18.020 400 使伤残

2819 陕西扇动(小集团)股份有限公司 陕西扇动(小集团)股份有限公司 18.020 400 使伤残

2820 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司-永安同乡给予财富 18.020 400 使伤残

2821 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司永安富福永富1资产应付公司 18.020 400 使伤残

2822 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司-永安国富-永富3号资产应付规划 18.020 400 使伤残

2823 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司-永安国富-永富7公关 18.020 400 使伤残

2824 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司永安富福永富8资产应付公司 18.020 400 使伤残

2825 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司-永安国富-永富10号私募使结合装饰基金 18.020 400 使伤残

2826 永安国富资产应付股份有限公司 永安国富资产应付股份有限公司-永安国富-永富6号私募资产应付规划 18.020 400 使伤残

2827 江苏金智小集团股份有限公司 江苏金智小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2828 海良小集团股份有限公司 海良小集团股份有限公司 18.020 400 使伤残

2829 吉林天一装饰股份有限公司 吉林天一装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2830 神州数码软件股份有限公司 神州数码软件股份有限公司 18.020 400 使伤残

2831 浙江天泰装饰股份有限公司 浙江天泰装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残

2832 上海硅谷天堂阳光创业装饰股份有限公司 上海硅谷天堂阳光创业装饰股份有限公司 18.020 400 使伤残1

2833 武汉现代人科学高科技工业小集团股份股份有限公司 武汉现代人科学高科技工业小集团股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2834 爱爱德华小集团界分股份股份有限公司 爱爱德华小集团界分股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2835 淄博晋城工商装饰股份股份有限公司 淄博晋城工商装饰股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2836 仁和(小集团)开展股份有限公司 仁和(小集团)开展股份有限公司 18.020 400 使伤残

2837 神空使结合股份股份有限公司 神空使结合股份股份有限公司 18.020 400 使伤残

2838 陈文团 陈文团 18.020 400 使伤残

2839 乔宝玉 乔宝玉 18.020 400 使伤残

2840 孙博 孙博 18.020 400 使伤残

2841 蔡晓AS 蔡晓AS 18.020 400 使伤残

2842 范伟毅 范伟毅 18.020 400 使伤残

2843 高彦峰 高彦峰 18.020 400 使伤残

2844 崔梦玲 崔梦玲 18.020 400 使伤残

2845 方白月亮 方白月亮 18.020 400 使伤残

2846 陆志炎 陆志炎 18.020 400 使伤残

2847 李健卫 李健卫 18.020 400 使伤残

2848 岳李颖 岳李颖 18.020 400 使伤残

2849 何薛平 何薛平 18.020 400 使伤残

2850 马深红色的 马深红色的 18.020 400 使伤残

2851 王萍 王萍 18.020 400 使伤残

2852 杨亚陶 杨亚陶 18.020 400 使伤残

2853 张文 张文 18.020 400 使伤残

2854 黄春芳 黄春芳 18.020 400 使伤残

2855 葛伟东 葛伟东 18.020 400 使伤残

2856 唐红军 唐红军 18.020 400 使伤残

2857 林佩璇 林佩璇 18.020 400 使伤残

2858 叶东生 叶东生 18.020 400 使伤残

2859 张晨光 张晨光 18.020 400 使伤残

2860 张怀安 张怀安 18.020 400 使伤残

2861 石场波 石场波 18.020 400 使伤残

2862 贺洁 贺洁 18.020 400 使伤残

2863 王少林 王少林 18.020 400 使伤残

2864 齐立 齐立 18.020 400 使伤残

2865 杨来忠 杨来忠 18.020 400 使伤残

2866 蒋郑毅 蒋郑毅 18.020 400 使伤残

2867 江门西安 江门西安 18.020 400 使伤残

2868 田锻炼 田锻炼 18.020 400 使伤残

2869 刘军 刘军 18.020 400 使伤残

2870 费占军 费占军 18.020 400 使伤残

2871 黄天火 黄天火 18.020 400 使伤残

2872 黄我弟弟 黄我弟弟 18.020 400 使伤残

2873 李威 李威 18.020 400 使伤残

2874 蒋任飞 蒋任飞 18.020 400 使伤残

2875 杨光 杨光 18.020 400 使伤残

2876 袁颖 袁颖 18.020 400 使伤残

2877 邓白玉 邓白玉 18.020 400 使伤残

2878 张少孙 张少孙 18.020 400 使伤残

2879 文龙 文龙 18.020 400 使伤残

2880 陆锦长 陆锦长 18.020 400 使伤残

2881 沈一元 沈一元 18.020 400 使伤残

2882 叶孙毅 叶孙毅 18.020 400 使伤残

2883 周少雄 周少雄 18.020 400 使伤残

2884 使声尖锐 使声尖锐 18.020 400 使伤残

2885 吴宏新 吴宏新 18.020 400 使伤残

2886 谭忠斌 谭忠斌 18.020 400 使伤残

2887 郑在那里 郑在那里 18.020 400 使伤残

2888 任萍 任萍 18.020 400 使伤残

2889 郝迪喜 郝迪喜 18.020 400 使伤残

2890 王顺经 王顺经 18.020 400 使伤残

2891 张惠强 张惠强 18.020 400 使伤残

2892 袁沁梅 袁沁梅 18.020 400 使伤残

2893 黄文超 黄文超 18.020 400 使伤残

2894 方文俊 方文俊 18.020 400 使伤残

2895 应武 应武 18.020 400 使伤残

2896 梅营军 梅营军 18.020 400 使伤残

2897 朱泽 朱泽 18.020 400 使伤残

2898 胡景 胡静有钱人本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

2899 刘凯 刘凯 18.020 400 使伤残

2900 徐福林 徐福林 18.020 400 使伤残

2901 赵吉 赵吉 18.020 400 使伤残

2902 陈成辉 陈成辉 18.020 400 使伤残

2903 袁颜 袁颜 18.020 400 使伤残

2904 林兆红 林兆红 18.020 400 使伤残

2905 庄仲恪 庄仲恪 18.020 400 使伤残

2906 胡光力 胡光力 18.020 400 使伤残

2907 暗夜之子 暗夜之子 18.020 400 使伤残

2908 张工 张工 18.020 400 使伤残

2909 刘沙林 刘沙林 18.020 400 使伤残

2910 鲁利 鲁利 18.020 400 使伤残

2911 杨丽分 杨丽分 18.020 400 使伤残

2912 何永谦 何永谦 18.020 400 使伤残

2913 彭清平 彭清平 18.020 400 使伤残

2914 吴滨 吴滨 18.020 400 使伤残

2915 黄炬培 黄炬培 18.020 400 使伤残

2916 李欣 李欣 18.020 400 使伤残

2917 陈力郝 陈力郝 18.020 400 使伤残

2918 偿还李艳 偿还李艳 18.020 400 使伤残

2919 祝彬 祝彬 18.020 400 使伤残

2920 陆伟东 陆伟东 18.020 400 使伤残

2921 次要滨 次要滨 18.020 400 使伤残

2922 张桂萍 张桂萍 18.020 400 使伤残

2923 吴明孝 吴明孝自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残

2924 张丽华 张丽华 18.020 400 使伤残

2925 原Sha bin 原Sha bin 18.020 400 使伤残

2926 苏丽 Su Li有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

2927 吴镇发 吴镇发 18.020 400 使伤残

2928 林谷琴 林谷琴 18.020 400 使伤残

2929 整波是什么? 整波是什么? 18.020 400 使伤残

2930 刘德卿 刘德卿 18.020 400 使伤残

2931 张守清 张守清 18.020 400 使伤残

2932 周岭松 周岭松 18.020 400 使伤残

2933 孟相龙 孟相龙 18.020 400 使伤残

2934 王敏文 王敏文 18.020 400 使伤残

2935 沈素芳 沈素芳 18.020 400 使伤残

2936 阳钢 阳钢 18.020 400 使伤残

2937 张建国笙 张建国笙自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残

2938 苏府 苏府 18.020 400 使伤残

2939 小宇赋 小宇赋 18.020 400 使伤残

2940 张克强 张克强 18.020 400 使伤残

2941 田子成 田子成 18.020 400 使伤残

2942 黄色印刷电力 黄色印刷电力 18.020 400 使伤残

2943 久远看待 久远看待 18.020 400 使伤残

2944 夏川 夏川 18.020 400 使伤残

2945 吴轶 吴轶 18.020 400 使伤残

2946 与敌对力量相关的简平 与敌对力量相关的简平 18.020 400 使伤残

2947 缪克良 缪克良 18.020 400 使伤残

2948 顾斌 顾斌 18.020 400 使伤残

2949 周万元 周万元 18.020 400 使伤残

2950 陈宝华 陈宝华 18.020 400 使伤残

2951 陈建郎 陈建郎 18.020 400 使伤残

2952 赵建平 赵建平 18.020 400 使伤残

2953 李爱武 Li Aiwu有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

2954 江帆 江帆 18.020 400 使伤残

2955 杜志军 杜志军有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

2956 倪福泉 倪福泉 18.020 400 使伤残

2957 邱宇 邱宇 18.020 400 使伤残

2958 申昌六月 申昌六月 18.020 400 使伤残

2959 主人 主人 18.020 400 使伤残

2960 刘洪海 刘洪海 18.020 400 使伤残

2961 王文学 王文雪有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

2962 李学会 李学会 18.020 400 使伤残

2963 百度创始人之一-苏 百度创始人之一-苏 18.020 400 使伤残

2964 陈好秦 陈好秦 18.020 400 使伤残

2965 黄军岳 黄军岳 18.020 400 使伤残

2966 张旭 张旭 18.020 400 使伤残

2967 陈淮夔 陈淮夔 18.020 400 使伤残

2968 何小玲 何小玲 18.020 400 使伤残

2969 熊散文 熊散文 18.020 400 使伤残

2970 万晓丽 万晓丽 18.020 400 使伤残

2971 吴光赖 吴光赖 18.020 400 使伤残

2972 王海祥 王海祥 18.020 400 使伤残

2973 张行胡安 张行胡安 18.020 400 使伤残

2974 张惠斌 张惠斌 18.020 400 使伤残

2975 王姬钟 王姬钟 18.020 400 使伤残

2976 Qin Zhi军 Qin Zhi军 18.020 400 使伤残

2977 沈飒 沈飒 18.020 400 使伤残

2978 赫喆 赫喆 18.020 400 使伤残

2979 孙娜 孙娜 18.020 400 使伤残

2980 程文志 程文志 18.020 400 使伤残

2981 张旭 张旭 18.020 400 使伤残

2982 李熙璐 李熙璐 18.020 400 使伤残

2983 任齐峰 任齐峰 18.020 400 使伤残

2984 姚小丽 姚小丽 18.020 400 使伤残

2985 邱金兰 邱金兰 18.020 400 使伤残

2986 张元居 张元居 18.020 400 使伤残

2987 钱玉 钱玉 18.020 400 使伤残

2988 王武 王武 18.020 400 使伤残

2989 杨龙中 杨龙中 18.020 400 使伤残

2990 李海水 李海水 18.020 400 使伤残

2991 张虎彬 张虎彬 18.020 400 使伤残

2992 张文东 张文东 18.020 400 使伤残

2993 肖敏 肖敏 18.020 400 使伤残

2994 梁凤平 梁凤平 18.020 400 使伤残

2995 张翼 张翼 18.020 400 使伤残

2996 Xie Ren地区 Xie Ren地区 18.020 400 使伤残

2997 小柯闽 小柯闽 18.020 400 使伤残

2998 冯郭鑫 冯郭鑫 18.020 400 使伤残

2999 吴兆迪 吴兆迪 18.020 400 使伤残

3000 查尔斯大厦 查尔斯大厦 18.020 400 使伤残

3001 方德基 方德基 18.020 400 使伤残

3002 陈小姐 陈小姐 18.020 400 使伤残

3003 单国富 单国富 18.020 400 使伤残

3004 刘小旭 刘小旭 18.020 400 使伤残

3005 应京 应京 18.020 400 使伤残

3006 周传明 周传明 18.020 400 使伤残

3007 丁莎 丁莎 18.020 400 使伤残

3008 王顺兴 王顺兴 18.020 400 使伤残

3009 邹和邹明明 邹和邹明明 18.020 400 使伤残

3010 楚香柏 楚香柏 18.020 400 使伤残

3011 周志方 周志方 18.020 400 使伤残

3012 蔡宇 蔡宇 18.020 400 使伤残

3013 周虹郝 周虹郝 18.020 400 使伤残

3014 马红星 马红星 18.020 400 使伤残

3015 留出空白处可解决性 留出空白处可解决性 18.020 400 使伤残

3016 钱永春 钱永春 18.020 400 使伤残

3017 孔龙英语语 孔龙英语语 18.020 400 使伤残

3018 曾胜强 曾胜强 18.020 400 使伤残

3019 杨燕 杨燕 18.020 400 使伤残

3020 杨忠义 杨忠义 18.020 400 使伤残

3021 张新阳 张新阳 18.020 400 使伤残

3022 陈凌怡 陈凌怡 18.020 400 使伤残

3023 张虹 张虹 18.020 400 使伤残

3024 蒋怡费 蒋怡费 18.020 400 使伤残

3025 李莉 李莉 18.020 400 使伤残

3026 齐星 齐星 18.020 400 使伤残

3027 易峥 易峥 18.020 400 使伤残

3028 徐福荣 徐福荣 18.020 400 使伤残

3029 瞿健 瞿健 18.020 400 使伤残

3030 朱钢 朱钢 18.020 400 使伤残

3031 方世辉 方世辉 18.020 400 使伤残

3032 黄晓敏 黄晓敏 18.020 400 使伤残

3033 李汉杰 李汉杰 18.020 400 使伤残

3034 蔡小红 蔡小红 18.020 400 使伤残

3035 蒋郭振锋 蒋郭振锋 18.020 400 使伤残

3036 张元街 张元街 18.020 400 使伤残

3037 景华 景华 18.020 400 使伤残

3038 颜志平 颜志平 18.020 400 使伤残

3039 戴文 戴文 18.020 400 使伤残

3040 缪甦 缪甦 18.020 400 使伤残

3041 谢演灵 谢演灵 18.020 400 使伤残

3042 董一华 董一华 18.020 400 使伤残

3043 孟学 孟学 18.020 400 使伤残

3044 陈曦 陈曦 18.020 400 使伤残

3045 叶伟春 叶伟春 18.020 400 使伤残

3046 胡强 胡强 18.020 400 使伤残

3047 朱美玉 朱美玉 18.020 400 使伤残

3048 陆李菲 陆李菲 18.020 400 使伤残

3049 秦本军 秦本军 18.020 400 使伤残

3050 林元华 林元华 18.020 400 使伤残

3051 李文 李文 18.020 400 使伤残

3052 蒋国忠 蒋国忠 18.020 400 使伤残

3053 李一名 李一名 18.020 400 使伤残

3054 朱强华 朱强华 18.020 400 使伤残

3055 费建闽 费建闽 18.020 400 使伤残

3056 杨林头发 杨林头发 18.020 400 使伤残

3057 陈爱玲 陈爱玲 18.020 400 使伤残

3058 熊永平 熊永平 18.020 400 使伤残

3059 姜东林 姜东林 18.020 400 使伤残

3060 康策 康策 18.020 400 使伤残

3061 周钱莹 周钱莹 18.020 400 使伤残

3062 翻书冠军 翻书冠军 18.020 400 使伤残

3063 叶钢熔 叶钢熔 18.020 400 使伤残

3064 李杨 李杨 18.020 400 使伤残

3065 吴克宾 吴克宾 18.020 400 使伤残

3066 周宇松 周宇松 18.020 400 使伤残

3067 景旻 景旻 18.020 400 使伤残

3068 周军 周军 18.020 400 使伤残

3069 李欣 李欣 18.020 400 使伤残

3070 李勃 李勃 18.020 400 使伤残

3071 王张健 王张健 18.020 400 使伤残

3072 马珠青 马珠青 18.020 400 使伤残

3073 陈宇 陈宇 18.020 400 使伤残

3074 发挥 发挥 18.020 400 使伤残

3075 陈剑明 陈剑明 18.020 400 使伤残

3076 刘建军 刘建军 18.020 400 使伤残

3077 肖铿 肖铿 18.020 400 使伤残

3078 沈金华 沈金华 18.020 400 使伤残

3079 陈福玉 陈福玉 18.020 400 使伤残

3080 黄少名 黄少名 18.020 400 使伤残

3081 孙家林 孙家林 18.020 400 使伤残

3082 张福全 张福全 18.020 400 使伤残

3083 李卓 李卓 18.020 400 使伤残

3084 陈剑吴 陈剑吴 18.020 400 使伤残

3085 王宇岭 王宇岭 18.020 400 使伤残

3086 调回工厂兵士 调回工厂兵士 18.020 400 使伤残

3087 苏钢 苏钢 18.020 400 使伤残

3088 李学宏 李学宏 18.020 400 使伤残

3089 王李荣 王李荣 18.020 400 使伤残

3090 陈雅萍 陈雅萍 18.020 400 使伤残

3091 林建嘉 林建嘉 18.020 400 使伤残

3092 张原 张原 18.020 400 使伤残

3093 封印全面的 封印全面的 18.020 400 使伤残

3094 何钱昌 何钱昌 18.020 400 使伤残

3095 熊模常 熊模常 18.020 400 使伤残

3096 赵家林 赵家林 18.020 400 使伤残

3097 胡蓉 胡蓉 18.020 400 使伤残

3098 杜宣 杜宣 18.020 400 使伤残

3099 陈骁西安 陈骁西安 18.020 400 使伤残

3100 黄金飞 黄金飞 18.020 400 使伤残

3101 任氏根 任氏根 18.020 400 使伤残

3102 张艳军 张艳军 18.020 400 使伤残

3103 柳毅 柳毅 18.020 400 使伤残

3104 王立平 王立平 18.020 400 使伤残

3105 金燕 金燕 18.020 400 使伤残

3106 刘钊 刘钊 18.020 400 使伤残

3107 名家而刚强 名家而刚强 18.020 400 使伤残

3108 名家的小斌 名家的小斌 18.020 400 使伤残

3109 徐素琴 徐素琴 18.020 400 使伤残1

3110 王梅香 王梅香 18.020 400 使伤残

3111 陈星星 陈星星 18.020 400 使伤残

3112 毛振勇 毛振勇 18.020 400 使伤残

3113 郑晓军 郑晓军 18.020 400 使伤残

3114 梁为古希腊城邦平民 梁为古希腊城邦平民 18.020 400 使伤残

3115 阎圣德 阎圣德 18.020 400 使伤残

3116 江长龙 江长龙 18.020 400 使伤残

3117 龚喜平 龚喜平 18.020 400 使伤残

3118 活出寿命 活出寿命 18.020 400 使伤残

3119 王键向 王键向 18.020 400 使伤残

3120 姜伟 姜伟 18.020 400 使伤残

3121 冯美驹 冯美驹 18.020 400 使伤残

3122 吴振巍 吴振巍 18.020 400 使伤残

3123 徐秀芳 徐秀芳 18.020 400 使伤残

3124 胡中文 胡中文 18.020 400 使伤残

3125 加迈 加迈 18.020 400 使伤残

3126 宝与浙江 宝与浙江 18.020 400 使伤残

3127 曾华 曾华 18.020 400 使伤残

3128 黄上多 黄上多 18.020 400 使伤残

3129 翟珺 翟珺 18.020 400 使伤残

3130 张敏 张敏 18.020 400 使伤残

3131 张志勇 张志勇 18.020 400 使伤残

3132 王涌 王涌 18.020 400 使伤残

3133 王安生 王安生 18.020 400 使伤残

3134 李子玉 李子玉 18.020 400 使伤残

3135 宋磊 宋磊 18.020 400 使伤残1

3136 唐海西安 唐海西安 18.020 400 使伤残

3137 钟光容量 钟光容量 18.020 400 使伤残

3138 周珍珠林 周珍珠林 18.020 400 使伤残

3139 王树林 王树林 18.020 400 使伤残

3140 赵云文 赵云文 18.020 400 使伤残

3141 王旭费 王旭费 18.020 400 使伤残

3142 西安张青 西安张青 18.020 400 使伤残

3143 谢晋玉 谢晋玉 18.020 400 使伤残

3144 王向荣 王向荣 18.020 400 使伤残

3145 王壮利 王壮利 18.020 400 使伤残

3146 王麟林 王麟林 18.020 400 使伤残

3147 林国芳 林国芳 18.020 400 使伤残

3148 黄李志 黄李志 18.020 400 使伤残

3149 戴福荣 戴福荣 18.020 400 使伤残

3150 张庆文 张庆文 18.020 400 使伤残

3151 林萧雅 林萧雅 18.020 400 使伤残

3152 赵东明 赵东明 18.020 400 使伤残

3153 临河明朝 临河明朝 18.020 400 使伤残

3154 陈淑玲 陈淑玲 18.020 400 使伤残

3155 余小姐 余小姐 18.020 400 使伤残

3156 陈平钱 陈平钱 18.020 400 使伤残

3157 朱峥 朱峥 18.020 400 使伤残

3158 曹观宇 曹观宇 18.020 400 使伤残

3159 朱晓红 朱晓红 18.020 400 使伤残

3160 熊楚雄 熊楚雄 18.020 400 使伤残

3161 蔡华 蔡华 18.020 400 使伤残

3162 李煜镇 李煜镇 18.020 400 使伤残

3163 苏乞云 苏乞云 18.020 400 使伤残

3164 罗成龙 罗成龙 18.020 400 使伤残1

3165 肖舟 肖舟 18.020 400 使伤残

3166 建筑物 建筑物 18.020 400 使伤残

3167 刘小丹 刘小丹 18.020 400 使伤残

3168 刘玮 刘玮 18.020 400 使伤残

3169 邓子昌 邓子昌 18.020 400 使伤残

3170 蒋飞男人 蒋飞男人 18.020 400 使伤残

3171 黄学昌 黄学昌 18.020 400 使伤残

3172 林劲松 林劲松 18.020 400 使伤残

3173 梁素荣 梁素荣 18.020 400 使伤残

3174 张长常 张长常 18.020 400 使伤残

3175 林芸 林芸 18.020 400 使伤残

3176 李冠辉 李冠辉 18.020 400 使伤残

3177 朱文祥 朱文祥 18.020 400 使伤残

3178 任元林 任元林 18.020 400 使伤残

3179 张峰兰 张峰兰 18.020 400 使伤残

3180 梁平南 梁平南 18.020 400 使伤残

3181 林凌云 林凌云 18.020 400 使伤残

3182 胡燕英 胡燕英 18.020 400 使伤残

3183 罗熙云 罗熙云 18.020 400 使伤残

3184 江子公 江子公 18.020 400 使伤残

3185 李天云 李天云 18.020 400 使伤残

3186 王艳峰 王艳峰 18.020 400 使伤残

3187 刘崔英 刘崔英 18.020 400 使伤残

3188 吴静笙 吴静笙 18.020 400 使伤残

3189 李福春 李福春 18.020 400 使伤残

3190 张仲汉 张仲汉 18.020 400 使伤残

3191 陶涛 陶涛 18.020 400 使伤残

3192 黄胜的渐衰期 黄胜的渐衰期 18.020 400 使伤残

3193 潘林 潘林 18.020 400 使伤残

3194 王麟的臂 王麟的臂 18.020 400 使伤残

3195 真 真 18.020 400 使伤残

3196 王敏 王敏 18.020 400 使伤残

3197 吴强华 吴强华 18.020 400 使伤残

3198 陈峰 陈峰 18.020 400 使伤残

3199 方云刚 方云刚 18.020 400 使伤残

3200 王妍妍 王妍妍 18.020 400 使伤残

3201 张建国 张建国 18.020 400 使伤残

3202 刘东辉 刘东辉 18.020 400 使伤残

3203 钟格 钟格 18.020 400 使伤残

3204 金洁 金洁 18.020 400 使伤残

3205 沈浩 沈浩 18.020 400 使伤残

3206 陆李立 陆李立 18.020 400 使伤残

3207 陈杰 陈杰 18.020 400 使伤残

3208 蒋李娜 蒋李娜 18.020 400 使伤残

3209 陈雅欣 陈雅欣 18.020 400 使伤残

3210 林素珍 林素珍 18.020 400 使伤残

3211 张炬姑娘 张炬姑娘 18.020 400 使伤残

3212 杜建平 杜建平 18.020 400 使伤残

3213 田峰 田峰 18.020 400 使伤残

3214 田榕 田榕 18.020 400 使伤残

3215 顾蓓 顾蓓 18.020 400 使伤残

3216 吴光钟 吴光钟 18.020 400 使伤残

3217 张晋王朝 张晋王朝 18.020 400 使伤残

3218 仲伟兰 仲伟兰 18.020 400 使伤残

3219 郭陈莹 郭陈莹 18.020 400 使伤残

3220 周小民 周小民 18.020 400 使伤残

3221 李天红 李天红 18.020 400 使伤残

3222 邢银平 邢银平 18.020 400 使伤残

3223 李东红 李东红 18.020 400 使伤残

3224 李冬梅 李冬梅 18.020 400 使伤残

3225 黄道生 黄道生 18.020 400 使伤残

3226 孙强 孙强 18.020 400 使伤残

3227 梁安 梁安 18.020 400 使伤残

3228 李永明 李永明有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

3229 李夏云 李夏云自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残2

3230 莲花 莲花 18.020 400 使伤残

3231 黄开红 黄开红 18.020 400 使伤残

3232 姚亚芬 姚亚芬 18.020 400 使伤残

3233 彭银生 彭银生 18.020 400 使伤残

3234 白巍 白巍 18.020 400 使伤残

3235 于敏 于敏 18.020 400 使伤残

3236 关敏红 关敏红 18.020 400 使伤残

3237 徐越 徐越 18.020 400 使伤残

3238 方伟宇 方伟宇 18.020 400 使伤残

3239 潘延平 潘延平 18.020 400 使伤残

3240 彭主 彭主 18.020 400 使伤残

3241 王亚军 王亚军 18.020 400 使伤残

3242 郑国笙 郑国笙 18.020 400 使伤残

3243 陈子芳 陈子芳 18.020 400 使伤残

3244 吴磊 吴磊 18.020 400 使伤残

3245 唐燕 唐燕 18.020 400 使伤残

3246 孙丰云 孙丰云 18.020 400 使伤残

3247 Jia Jin闽 Jia Jin闽 18.020 400 使伤残

3248 王玮勇 王玮勇 18.020 400 使伤残

3249 毛曰 毛曰 18.020 400 使伤残

3250 蔡宏伟前景 蔡宏伟前景 18.020 400 使伤残

3251 林雅鸿 林雅鸿 18.020 400 使伤残

3252 蔡建闽 蔡建闽 18.020 400 使伤残

3253 石钢 石钢 18.020 400 使伤残

3254 黄金小集团古训 黄金小集团古训 18.020 400 使伤残

3255 泛海香料 泛海香料 18.020 400 使伤残

3256 钟淑琴 钟淑琴 18.020 400 使伤残

3257 高美萍 高美萍 18.020 400 使伤残

3258 张旭 张旭 18.020 400 使伤残

3259 吴希玲 吴希玲 18.020 400 使伤残

3260 黄国平 黄国平 18.020 400 使伤残

3261 徐奕 徐奕 18.020 400 使伤残

3262 陆子伟 陆子伟 18.020 400 使伤残

3263 孙剑 孙剑 18.020 400 使伤残

3264 任强 任强 18.020 400 使伤残

3265 韩惠益 韩惠益 25.110 400 去除

3266 写给我最最最亲爱的你 写给我最最最亲爱的你 18.020 400 使伤残

3267 朱叶连 朱叶连 18.020 400 使伤残

3268 Wu Hai Wu Hai 18.020 400 使伤残

3269 孙爱琴 孙爱琴 18.020 400 使伤残

3270 刘燕 刘燕 18.020 400 使伤残

3271 刘芳十一 刘芳十一 18.020 400 使伤残

3272 邓铁山 邓铁山 18.020 400 使伤残

3273 孙雅费 孙雅费 18.020 400 使伤残

3274 熊冰 熊冰 18.020 400 使伤残

3275 高艳 高艳 18.020 400 使伤残

3276 高翔 高翔 18.020 400 使伤残

3277 李彤华 李彤华 18.020 400 使伤残

3278 王跃林 王跃林 18.020 400 使伤残

3279 黄家子 黄家子 18.020 400 使伤残

3280 礼福桥 礼福桥 18.020 400 使伤残

3281 沈朝忠 沈朝忠 18.020 400 使伤残

3282 陈炜陶 陈炜陶 18.020 400 使伤残

3283 汽车彭慧 汽车彭慧 18.020 400 使伤残

3284 冯华 冯华 18.020 400 使伤残

3285 郝虹 郝虹 18.020 400 使伤残

3286 杜江洪 杜江洪 18.020 400 使伤残

3287 张凌勇 张凌勇 18.020 400 使伤残

3288 林彦都 林彦都 18.020 400 使伤残

3289 才华横溢的功绩 才华横溢的功绩 18.020 400 使伤残

3290 黄静仪 黄静仪 18.020 400 使伤残

3291 郑鹏 郑鹏 18.020 400 使伤残

3292 朱英辉 朱英辉 18.020 400 使伤残

3293 张建国 张建国 18.020 400 使伤残

3294 冯军 冯军 18.020 400 使伤残

3295 杨伟余 杨伟余 18.020 400 使伤残

3296 严占了一张书桌上用的 严占了一张书桌上用的 18.020 400 使伤残

3297 姚成光 姚成光 18.020 400 使伤残

3298 钟彩英 钟彩英 18.020 400 使伤残

3299 陈继周 陈继周 18.020 400 使伤残

3300 孙长根 孙长根 18.020 400 使伤残

3301 张海滨 张海滨 18.020 400 使伤残

3302 新的和新的 新的和新的 18.020 400 使伤残

3303 Kong和Hong Kong和Hong 18.020 400 使伤残

3304 周亚珍 周亚珍 18.020 400 使伤残

3305 徐振飞 徐振飞 18.020 400 使伤残

3306 林琳 林琳 18.020 400 使伤残

3307 肖明明 肖明明 18.020 400 使伤残

3308 朱茂昌 朱茂昌 18.020 400 使伤残

3309 董淑倩 董淑倩 18.020 400 使伤残

3310 丁建文 丁建文 18.020 400 使伤残

3311 陆振宇 陆振宇 18.020 400 使伤残

3312 林观宇 林观宇 18.020 400 使伤残

3313 黄海峰 黄海峰 18.020 400 使伤残

3314 陈军 陈军 18.020 400 使伤残

3315 钟环 钟环 18.020 400 使伤残

3316 高静娜 高静娜 18.020 400 使伤残

3317 李季 李季 18.020 400 使伤残

3318 彭士学 彭士学 18.020 400 使伤残

3319 薛学新 薛学新 18.020 400 使伤残

3320 陆小亮 陆小亮 18.020 400 使伤残

3321 陈白燕 陈白燕 18.020 400 使伤残

3322 张帝迪 张帝迪 18.020 400 使伤残

3323 刘小露 刘小露 18.020 400 使伤残

3324 王德志 王德志 18.020 400 使伤残

3325 叶所向披靡 叶所向披靡 18.020 400 使伤残

3326 钟忠龙 钟忠龙 18.020 400 使伤残

3327 冯新禄 冯新禄 18.020 400 使伤残

3328 邵雄 邵雄 18.020 400 使伤残

3329 杨文忠 杨文忠 18.020 400 使伤残

3330 陈海涛 陈海涛 18.020 400 使伤残

3331 张金昌 张金昌 18.020 400 使伤残

3332 程天红 程天红 18.020 400 使伤残

3333 仲景凯 仲景凯 18.020 400 使伤残

3334 柯少芳 柯少芳 18.020 400 使伤残

3335 姚小燕 姚小燕 18.020 400 使伤残

3336 刘晓庆 刘晓庆 18.020 400 使伤残

3337 徐鸿 徐鸿 18.020 400 使伤残

3338 顾美英 顾美英 18.020 400 使伤残

3339 姚更贵 姚更贵 18.020 400 使伤残1

3340 吴霞 吴霞 18.020 400 使伤残

3341 史维 史维 18.020 400 使伤残

3342 难景 难景 18.020 400 使伤残

3343 胡慧玲 胡慧玲 18.020 400 使伤残

3344 汉宜小集团 汉宜小集团 18.020 400 使伤残

3345 闵敏民 闵敏民 18.020 400 使伤残

3346 裴军 裴军 18.020 400 使伤残

3347 黄红梅 黄红梅 18.020 400 使伤残

3348 吴建明 吴建明 18.020 400 使伤残

3349 王遵成 王遵成 18.020 400 使伤残

3350 颜佳红 颜佳红 18.020 400 使伤残

3351 刘翔华 刘翔华 18.020 400 使伤残1

3352 周波 周波 18.020 400 使伤残

3353 吴家健 吴家健 18.020 400 使伤残

3354 王庆生物 王庆生物 18.020 400 使伤残

3355 张启文 张启文 18.020 400 使伤残

3356 膝下文卫 膝下文卫 18.020 400 使伤残

3357 吴伟生 吴伟生 18.020 400 使伤残

3358 雷鸣 雷鸣 18.020 400 使伤残

3359 陈真 陈真 18.020 400 使伤残

3360 金志斌 金志斌 18.020 400 使伤残

3361 周宇长 周宇长 18.020 400 使伤残

3362 车成聚 车成聚 18.020 400 使伤残

3363 朱子平 朱子平 18.020 400 使伤残

3364 陈维礼 陈维礼 18.020 400 使伤残

3365 德古李娜 德古李娜 18.020 400 使伤残

3366 刘锐林 刘锐林 18.020 400 使伤残

3367 翁惠芳 翁惠芳 18.020 400 使伤残

3368 张雁 张雁 18.020 400 使伤残

3369 潘健新 潘健新 18.020 400 使伤残

3370 吴太华 吴太华 18.020 400 使伤残

3371 杜振峰 杜振峰 18.020 400 使伤残

3372 亚洲历史 亚洲历史 18.020 400 使伤残

3373 杜江涛 杜江涛 18.020 400 使伤残

3374 张小武 张小武 18.020 400 使伤残

3375 冯小宇 冯小宇自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残

3376 郭武 郭武 18.020 400 使伤残

3377 吴玉龙 吴玉龙 18.020 400 使伤残

3378 王洁 王洁 18.020 400 使伤残

3379 张蓉 张蓉 18.020 400 使伤残

3380 沈林泉 沈林泉 18.020 400 使伤残

3381 吴智思 吴智思 18.020 400 使伤残

3382 李同新 李同新 18.020 400 使伤残

3383 他的一群 他的一群自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残

3384 河将存入银行 河将存入银行 18.020 400 使伤残

3385 王大兰 王大兰 18.020 400 使伤残

3386 张伟 张伟 18.020 400 使伤残

3387 鞠孔祥 鞠孔祥 18.020 400 使伤残

3388 史迈 史迈 18.020 400 使伤残

3389 赵阳闽 赵阳闽 18.020 400 使伤残

3390 齐兵 齐兵 18.020 400 使伤残

3391 孙坚帮 孙坚帮 18.020 400 使伤残

3392 兰鸿运 兰鸿运 18.020 400 使伤残

3393 何兴 何兴 18.020 400 使伤残

3394 吴建文 吴建文 18.020 400 使伤残

3395 金亮 金亮 18.020 400 使伤残

3396 袁洋长 袁洋长 18.020 400 使伤残

3397 李晓斌 李晓斌 18.020 400 使伤残

3398 刘治成 刘治成 18.020 400 使伤残

3399 德古德镇 德古德镇 18.020 400 使伤残

3400 宋振勃 宋振勃 18.020 400 使伤残

3401 方三明 方三明 18.020 400 使伤残

3402 迈克尔乔丹 迈克尔乔丹 18.020 400 使伤残

3403 瞿付军 瞿付军 18.020 400 使伤残

3404 里纳 里纳 18.020 400 使伤残

3405 平溪 平溪 18.020 400 使伤残

3406 李洪郭 李洪郭 18.020 400 使伤残

3407 杨震 杨震 18.020 400 使伤残

3408 钱丽莲 钱丽莲 18.020 400 使伤残

3409 鞠钱 鞠钱 18.020 400 使伤残

3410 黄景明 黄景明 18.020 400 使伤残

3411 凌峰袁 凌峰袁 18.020 400 使伤残

3412 杜忠和雷 杜忠和雷 18.020 400 使伤残

3413 吴水源 吴水源 18.020 400 使伤残

3414 李绍博 李绍博 18.020 400 使伤残

3415 陈佳琪 陈佳琪 18.020 400 使伤残

3416 赵氏加强 赵氏加强 18.020 400 使伤残

3417 吴水燕 吴水燕 18.020 400 使伤残

3418 陶红华 陶红华 18.020 400 使伤残

3419 苏志伟 苏志伟 18.020 400 使伤残

3420 李凤锁 李凤锁 18.020 400 使伤残

3421 Lee Xin安 Lee Xin安 18.020 400 使伤残

3422 刘锐 刘锐 18.020 400 使伤残

3423 马小平 马小平 18.020 400 使伤残

3424 林金剑 林金剑 18.020 400 使伤残

3425 吴德金 吴德金 18.020 400 使伤残

3426 吴相会 吴相会 18.020 400 使伤残

3427 李卓 李卓 18.020 400 使伤残

3428 陈丹镇 陈丹镇 18.020 400 使伤残

3429 高利民 高利民 18.020 400 使伤残

3430 似乎 似乎 18.020 400 使伤残

3431 基姆金德 基姆金德 18.020 400 使伤残

3432 张福勇 张福勇 18.020 400 使伤残

3433 罗旭东 罗旭东 18.020 400 使伤残

3434 玉红玉 玉红玉 18.020 400 使伤残

3435 于敏敏 于敏敏 18.020 400 使伤残

3436 王二乐 王二乐有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

3437 朱惠明 朱惠明 18.020 400 使伤残

3438 钱志明 钱志明 18.020 400 使伤残

3439 李可文 李可文 18.020 400 使伤残

3440 张宇郭 张宇郭 18.020 400 使伤残

3441 Hu Yu水 Hu Yu水 18.020 400 使伤残

3442 何美祥 何美祥 18.020 400 使伤残

3443 黄敏 黄敏 18.020 400 使伤残

3444 程川 程川 18.020 400 使伤残

3445 王可华 王可华 18.020 400 使伤残

3446 陈友 陈友 18.020 400 使伤残

3447 黄木口头禅签 黄木口头禅签 18.020 400 使伤残

3448 林国林 林国林 18.020 400 使伤残

3449 陈石西安 陈石西安 18.020 400 使伤残

3450 气律 气律 18.020 400 使伤残

3451 王敏平 王敏平 18.020 400 使伤残

3452 梁继的少年 梁继的少年 18.020 400 使伤残

3453 赵东胜 赵东胜 18.020 400 使伤残

3454 朱焰 朱岩有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

3455 陈炜迎 陈炜迎 18.020 400 使伤残

3456 刘云 刘云 18.020 400 使伤残

3457 朱玉树 朱玉树 18.020 400 使伤残

3458 在全面的上压倒的多数 在全面的上压倒的多数 18.020 400 使伤残

3459 刘虎军 刘虎军 18.020 400 使伤残

3460 熊金玉 熊金玉 18.020 400 使伤残

3461 五光十色 五光十色 18.020 400 使伤残

3462 周锡通 周锡通 18.020 400 使伤残

3463 张小樱 张小樱 18.020 400 使伤残

3464 作业处理码 作业处理码 18.020 400 使伤残

3465 杨灿阳 杨灿阳 18.020 400 使伤残

3466 西安鼎空 西安鼎空 18.020 400 使伤残

3467 罗云云 罗云云 18.020 400 使伤残

3468 黄鑫姚 黄鑫姚 18.020 400 使伤残

3469 戴维兹取自父名闽 戴维兹取自父名闽 18.020 400 使伤残

3470 郎金文 郎金文 18.020 400 使伤残

3471 何长金 何长金 18.020 400 使伤残

3472 徐建赋 徐建赋 18.020 400 使伤残

3473 戴丰 戴丰 18.020 400 使伤残

3474 柳青李 柳青李 18.020 400 使伤残

3475 施建刚 施建刚 18.020 400 使伤残

3476 黄色融融 黄色融融 18.020 400 使伤残

3477 陈明平 陈明平 18.020 400 使伤残

3478 赵坚 赵坚 18.020 400 使伤残

3479 马新琦 马新琦 18.020 400 使伤残

3480 杜祥东 杜祥东 18.020 400 使伤残

3481 钱明飞 钱明飞 18.020 400 使伤残

3482 姚晨卿 姚晨卿 18.020 400 使伤残

3483 张敬兵 张敬兵 18.020 400 使伤残

3484 王军 王军 18.020 400 使伤残

3485 于平 于平 18.020 400 使伤残

3486 曲维强 曲维强 18.020 400 使伤残

3487 罗惠红 罗惠红 18.020 400 使伤残

3488 黄明回 黄明回 18.020 400 使伤残

3489 范继军 范继军 18.020 400 使伤残

3490 陆素珍 陆素珍 18.020 400 使伤残

3491 洪祥祥 洪祥祥 18.020 400 使伤残

3492 王伟 王伟 18.020 400 使伤残

3493 瞿丝秋 瞿丝秋 18.020 400 使伤残

3494 罗全民 罗泉敏有本人的本钱装饰报告。 18.020 400 使伤残

3495 朱春芳 朱春芳自有资产装饰报告 18.020 400 使伤残

3496 冯敏棠 冯敏棠 18.020 400 使伤残

3497 宝珍真真 宝珍真真 18.020 400 使伤残

3498 严炎象 严炎象 18.020 400 使伤残1

3499 赵新苗 赵新苗 18.020 400 使伤残

3500 葛菊琴 葛菊琴 18.020 400 使伤残

3501 沈安新 沈安新 18.020 400 使伤残

3502 黄禹西安 黄禹西安 18.020 400 使伤残

3503 周勇袁 周勇袁 18.020 400 使伤残

3504 沈振宇 沈振宇 18.020 400 使伤残

3505 陶世清 陶世清 18.020 400 使伤残

3506 林志强 林志强 18.020 400 使伤残

3507 陈邦同 陈邦同 18.020 400 使伤残

3508 王玮李 王玮李 18.020 400 使伤残

3509 初明 初明 18.020 400 使伤残

3510 邓霞 邓霞 18.020 400 使伤残

3511 凌航 凌航 18.020 400 使伤残

3512 段武杰 段武杰 18.020 400 使伤残

3513 史瑜 史瑜 18.020 400 使伤残

3514 李菲文 李菲文 18.020 400 使伤残1

3515 于维清 于维清 18.020 400 使伤残

3516 崔浩 崔浩 18.020 400 使伤残

3517 林绍松 林绍松 18.020 400 使伤残

3518 苏水然 苏水然 18.020 400 使伤残

(被传送到A22版本)回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

Your email address will not be published.
*
*